Historie

HISTORIE

JidelnaHistorie Školní jídelny se datuje k roku 1957 a první zmíněnou kuchařkou je p. Bartoňková Jarmila. Z první kroniky psané od roku 1946 není patrné jak probíhalo stravování dětí v mateřské škole, ale pamětníci ve vzpomínkách uvádí, že svačinky si přinášely s sebou a v poledne byla hodinová pauza, ve které děti odcházely domů na oběd, později si nosily svoje jídlo v kastrůlcích.

Od momentu zřízení Školní jídelny je patrná úroveň stravování. Důraz na skladbu, pestrost stravy a všech zásad správné výživy zajišťovaly zaměstnankyně od začátku provozu kuchyně.

V roce 1970 se začínají stravovat i žáci základní školy a zaměstnanci. Školní jídelna je rozšířena pro veškerou školní docházku.

SOUČASNOST

JídelnaŠkolní jídelna se nachází v budově mateřské školy, kde zabírá dolní část. Od roku 1994 se mohou stravovat i cizí strávníci na základě cenové kalkulace obědu