Ceník

Změna cen stravného od 1. května 2022

Kancelář
MŠ – 3–6 let
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 23,- Kč
Svačina 9,- Kč
Celkem
celodenní stravování
41,- Kč

MŠ – 7 let
Přesnídávka 10,- Kč
Oběd 26,- Kč
Svačina 10,- Kč
Celkem
celodenní stravování
46,- Kč

Základní škola
I. stupeň 26,- Kč
II. stupeň 28,- Kč
III. stupeň 32,- Kč

Cizí strávníci: 83,- Kč

Zaměstnanci škol: 83,- Kč

Odhlašování obědů je možné den předem a to do 14 00 hodin, za pomocí objednávkového systému.