Ceník

CENÍK od 1 dubna 2020

Kancelář
Mateřinka děti 6-leté
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 26,- Kč
Svačina 7,- Kč
Celkem 33,- Kč

Mateřinka děti 7-leté
Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 22,- Kč
Svačina 8,- Kč
Celkem 38,- Kč

Základní škola
I. stupeň 22,- Kč
II. stupeň 24,- Kč
III. stupeň 28,- Kč

Cizí strávníci: 72,- Kč

Knedlíky: 23,- Kč

Odhlašování obědů je možné den předem a to do 14 00 hodin, za pomocí objednávkového systému.