Ceník

CENÍK od 8. října 2021

Kancelář
Mateřinka děti 6leté
Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 19,- Kč
Svačina 7,- Kč
Celkem 35,- Kč

Mateřinka děti 7leté
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 22,- Kč
Svačina 9,- Kč
Celkem 40,- Kč

Základní škola
I. stupeň 22,- Kč
II. stupeň 24,- Kč
III. stupeň 28,- Kč

Cizí strávníci: 72,- Kč

Knedlíky: 23,- Kč

Odhlašování obědů je možné den předem a to do 14 00 hodin, za pomocí objednávkového systému.